Wednesday, July 28, 2010

Islam Dakwah yang Syumul

Diantara ciri-ciri yang membedakan Islam dari agama, falsafah, dan ideologi yang dikenal manusia adalah ciri 'asy-Syumul atau kemenyeluruhan dengan segala pembawaan maknanya yang merangkumi dan meliputi segalanya. Ia meliputi semua zaman dan merangkum seluruh kejadian dan kehidupan manusia. Seorang ulama menggambarkan keluasan arti asy-Syumul dalam risalah Islam itu sebagai berikut :


"Islam adalah risalah yang panjangnya meliputi semua zaman, lebarnya mengatur segenap aspek hidup manusia dan dalamnya merangkumi setiap persoalan dunia dan akhirat"


Download Islam Dakwah yang Syumul

0 Responses to “Islam Dakwah yang Syumul”

Post a Comment

Back To Top